Skip to main content

Biolaitos rakennetaan Koukkujärvelle – ravinteet kiertoon ja biokaasut energiaksi

Pirkanmaan Jätehuolto Oy
18.11.2016

Pirkanmaan Jätehuolto Oy rakentaa Nokian Koukkujärvelle uuden biolaitoksen, jossa tullaan käsittelemään 17 kunnan biojätteet sekä Nokian jätevedenpuhdistamolla syntyvät lietteet. Laitos kytkeytyy osaksi Kolmenkulman alueelle kehittyvää bio- ja kiertotalouskeskusta.

Mädätysprosessissa syntyy biokaasua, jota voidaan käyttää sähkön- ja lämmöntuotannossa tai jalostaa vähäpäästöiseksi liikennepolttoaineeksi. Prosessi tuottaa myös maanparannusainetta, jota voidaan jatkojalostaa erilaisiksi lannoitevalmisteiksi.

– Lannoitetuotanto varmistaa typen ja fosforin korkeatasoista ravinnekiertoa. Kartoitamme muun muassa luomulannoitetuotannon mahdollisuuksia, kertoo erityisasiantuntija Elina Tiira Pirkanmaan Jätehuollosta.

– Tällä hetkellä biojätteet käsitellään Tarastenjärvellä kompostointilaitoksessa ja lietteet kompostoidaan Koukkujärvellä. Nykyiseen kompostointikäsittelyyn verrattuna uusi ratkaisu tuo merkittäviä etuja, koska laitoksessa pystytään hyödyntämään myös biojätteen ja lietteiden energia, kertoo Elina Tiira.

Laitoksessa tullaan käsittelemään vuosittain 60 000-160 000 tonnia biojätteitä ja lietteitä

Ensimmäinen biokaasulaitos mitoitetaan käsittelemään biojätettä ja puhdistamolietteitä kuivamädätysmenetelmällä yhteensä 60 000 tonnia vuodessa. Vuodesta 2024 varaudutaan käsittelemään jätteitä yhteensä 160 000 tonnia vuodessa kahdella biokaasulaitoksella. Kapasiteetin lisäyksellä varaudutaan käsittelemään myös Tampereen Seudun Keskuspuhdistamon puhdistamolietteet.

Tavoitteena on tuotannollisen toiminnan käynnistäminen syksyllä 2018.

 

YVA käynnistyy arviointiohjelmalla ja yleisötilaisuudella

Laitos liittyy laajempaan Koukkujärven bioratkaisuun, joka koostuu biokaasulaitoksen lisäksi Nokian Veden jätevedenpuhdistamosta. Bioratkaisulle tehdään yhteinen ympäristövaikutusten arviointi. YVA käynnistyy arviointiohjelman julkaisemisella.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa esitetään muun muassa tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista, suunnitelma siitä, mitä ympäristövaikutuksia selvitetään ja miten selvitykset tehdään sekä suunnitelma osallistumisen järjestämisestä. Arviointiohjelma on nähtävillä muun muassa Pirkanmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla sekä osassa Nokian, Sastamalan, Tampereen ja Ylöjärven kirjastoja. Kommentit ohjelmaan voi jättää 16.1.2017 mennessä Pirkanmaan ELY-keskukselle.

Hankkeen YVA-konsulttina toimii Pöyry Finland Oy ja yhteysviranomaisena Pirkanmaan ELY-keskus.

Kaikille avoin yleisötilaisuus arviointiohjelmasta järjestetään keskiviikkona 30.11. klo 18 Nokian kaupungintalon valtuustosalissa (Harjukatu 23).

 

Lisätietoja:
Pirkanmaan Jätehuolto Oy
erityisasiantuntija Elina Tiira, puh. (03) 240 5511

www.ymparisto.fi/KoukkujarvenbioratkaisuYVA
www.pjhoy.fi/yva

4.10.2019
Nokian Koukkujärvelle rakentuvan Pirkanmaan Jätehuollon biolaitoksen perustustyöt ovat hyvässä vauhdissa. Tänään työmaalla juhlittiin peruskiven muurausta.
16.9.2019
Nokian kaupungin bio- ja kiertotalouden ECO3-yritysalueen ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n yhteinen kiertotalousmalli on valittu arvostetun European Business Awards 2019 -kilpailun finaaliin.
16.5.2019
Pirkanmaan Jätehuolto Oy kohdentaa 50 000 euron lahjoituksen Tampereen yliopiston monitieteiseen rahastoon ja haluaa sillä edistää kiertotalouden ja resurssitehokkuuden tutkimusta.
17.4.2019
Nokialla käynnistyy pääsiäisviikolla sorapintaisen Pajulahdentien kunnostaminen.