Skip to main content

Koukkujärven biokaasulaitos on valtion energiakärkihanke

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on myöntänyt Pirkanmaan Jätehuollon biokaasulaitokselle 4,55 miljoonaa euroa energiakärkihanketukea. Biokaasulaitos rakennetaan 2019-2020 Nokian Koukkujärven jätekeskukseen. Laitoksessa tullaan käsittelemään 17 kunnan biojätteet sekä Nokian jätevedenpuhdistamolla syntyvät lietteet.

”Saatu tuki mahdollistaa hankkeen läpiviennin suunnitellulla tavalla siten, että varmistetaan biojätteille aito ravinnekierto ja biokaasulle laaja liikennekäyttö”, kertoo Pirkanmaan Jätehuollon kehityspäällikkö Esa Nummela.

Laitoksessa syntyvä biokaasu jalostetaan vähäpäästöiseksi liikennepolttoaineeksi esimerkiksi jäteautoihin. Prosessi tuottaa myös kierrätyslannoitteita ja maanparannusainetta.

”Biojäte ja lietteet käsitellään laitoksella omilla linjoillaan, mikä mahdollistaa biojätteiden jatkojalostamisen luomulannoitteeksi, ja typen ja fosforin korkeatasoisen ravinnekierron”, kertoo Esa Nummela.

Laitos kytkeytyy osaksi Kolmenkulman alueelle kehittyvää ECO3 -kiertotalouskeskusta.

”Kiertotalouskeskus on hyvä esimerkki siitä, mitä julkiset toimijat ja yksityiset yritykset saavat yhdessä aikaan. Julkinen toimija luo alueelle alustan ja infrastruktuurin, jonka puitteissa yksityiset yritykset voivat kehittää uusia kiertotalouden ratkaisuja ja mahdollisuuksia”, kertoo Pirkanmaan Jätehuollon toimitusjohtaja Harri Kallio.

Tällä hetkellä biojätteet käsitellään Tarastenjärven jätekeskuksen kompostointilaitoksessa ja lietteet kompostoidaan Koukkujärvellä. Nykyiseen kompostointikäsittelyyn verrattuna uusi ratkaisu tuo merkittäviä etuja, koska laitoksessa pystytään hyödyntämään myös biojätteen ja lietteiden energia.

Ministeriön energiakärkihankeohjelman avulla edistetään tulevaisuuden energiaratkaisuja vuodelle 2030 asetettujen kansallisten ja EU:n asettamien energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

Lisätietoja:

Pirkanmaan Jätehuolto Oy
Toimitusjohtaja Harri Kallio
Puh. 040 842 2600

Kehityspäällikkö Esa Nummela
040 570 0965

Ministeriön tiedote energiakärkihankkeista:
http://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/energiakarkihanketukea-siemensille-gasumille-ja-pirkanmaan-jatehuolto-oy-lle

30.3.2020
Koronavirustartunnan saamisen riski on kohonnut Pirkanmaalla ja valtakunnallisesti. Noudatamme Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sekä muiden viranomaisten antamia ohjeistuksia ja pyrimme osaltamme vähentämään koronaviruksen leviämistä.
4.10.2019
Nokian Koukkujärvelle rakentuvan Pirkanmaan Jätehuollon biolaitoksen perustustyöt ovat hyvässä vauhdissa. Tänään työmaalla juhlittiin peruskiven muurausta.
16.9.2019
Nokian kaupungin bio- ja kiertotalouden ECO3-yritysalueen ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n yhteinen kiertotalousmalli on valittu arvostetun European Business Awards 2019 -kilpailun finaaliin.
16.5.2019
Pirkanmaan Jätehuolto Oy kohdentaa 50 000 euron lahjoituksen Tampereen yliopiston monitieteiseen rahastoon ja haluaa sillä edistää kiertotalouden ja resurssitehokkuuden tutkimusta.