Skip to main content

Nokian bio- ja kiertotalouden ECO3-yritysalueella selvitetään kalojen kiertovesiviljelyä

Nokian kaupungin bio- ja kiertotalouden ECO3-yritysalueella on käynnistynyt ECO3RAS-hanke, jossa selvitetään kiertovesiviljelyyn perustuvan kalankasvatusliiketoiminnan toteuttamismahdollisuuksia alueella. Luonnonvarakeskus (Luke) vastaa selvityksen toteuttamisesta. Tavoitteena on kartoittaa edellytyksiä kannattavalle kiertovesikasvatuslaitoksen liiketoiminnalle ECO3-alueella.

Kiertovesikasvatuksessa kalat kasvatetaan altaissa, joiden vesi puhdistetaan ja kierrätetään jopa 50-100 kertaa. Perinteiseen kalanviljelyyn verrattuna kiertovesilaitoksen veden tarve on pieni ja rehevöittävät ravinnepäästöt vähäiset.

”Ympäristöystävällinen kiertovesiviljely tuo merkittävän lisän ECO3-alueen biotalouden konseptiin. Parhaimmillaan se mahdollistaa tehokkaan ravinnekierron ja vähentää vesistöjen kuormitusta. Haluamme mahdollistaa puhtaan, kestävällä tavalla tuotetun lähiruoan pirkanmaalaisille kuluttajille”, kuvailee Nokian kaupungin kehitysyhtiö Verte Oy:n toimitusjohtaja Sakari Ermala.

ECO3RAS-hankkeessa selvitetään kalojen kiertovesikasvatuksen kannattavuutta, kilpailuetuja ja riskejä. Luonnonvarakeskus tekee tiivistä yhteistyötä ECO3-alueen yritysten kanssa. Yritysten prosesseja sekä materiaali- ja muita tuotantovirtoja hyödynnetään arvioitaessa kalankasvatuksen toteuttamismahdollisuuksia.

”Erilaiset yritysyhteistyömallit voivat parantaa kiertovesiviljelyn kannattavuutta. Kannattavuutta voitaisiin parantaa esimerkiksi ECO3-alueen kumppaniyrityksistä saatavilla energia- ja vedenpuhdistusratkaisuilla. Kalankasvatus tuottaa myös sivuvirtoja, kuten ravinnepitoista vettä ja lietettä, jota muut alueen toimijat voisivat hyödyntää”, arvioi erikoistutkija Harri VehviläinenLuonnonvarakeskukselta.

ECO3RAS-hankkeen tulosten arvioidaan valmistuvan vuoden 2018 loppuun mennessä. Selvitys toteutetaan Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) erillisrahoituksella, joka on myönnetty ECO3-alueen kehittämiseen.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Sakari Ermala, Verte Oy, puh. 050 583 4233
erikoistutkija Harri Vehviläinen, Luonnonvarakeskus (Luke), puh. 0295 326 614

ECO3-yritysalue
ECO3-yritysalueelle on rakentumassa teollisen mittakaavan uudenlainen ja monialainen bio- ja kiertotalouden liiketoiminta-alue. ECO3 sijaitsee Kolmenkulman alueella Nokialla. Kansallisesti merkittävä osaamiskeskittymä toimii samalla demonstraatio- ja pilottiympäristönä, jota Nokian kaupunki ja Nokian kaupungin kehitysyhtiö Verte Oy kehittää yhteistyössä yritysten sekä korkeakoulujen kanssa.

Nokian kaupunki
Nokia on kasvava, yli 33 000 asukkaan kaupunki Pirkanmaalla, vetovoimaisella Tampereen kaupunkiseudulla. Kaunis luonto, hyvät palvelut ja keskeinen sijainti tarjoavat erinomaiset edellytykset asumiselle. Nokialla toimii yli 1700 yritystä ja kaupungilla on monipuolinen elinkeinorakenne sekä vahva teollisuusperimä. www.nokiankaupunki.fi

Luonnonvarakeskus (Luke)
Luonnonvarakeskus on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka tekee työtä luonnonvarojen kestävän käytön ja biotalouden edistämiseksi. www.luke.fi

4.10.2019
Nokian Koukkujärvelle rakentuvan Pirkanmaan Jätehuollon biolaitoksen perustustyöt ovat hyvässä vauhdissa. Tänään työmaalla juhlittiin peruskiven muurausta.
16.9.2019
Nokian kaupungin bio- ja kiertotalouden ECO3-yritysalueen ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n yhteinen kiertotalousmalli on valittu arvostetun European Business Awards 2019 -kilpailun finaaliin.
16.5.2019
Pirkanmaan Jätehuolto Oy kohdentaa 50 000 euron lahjoituksen Tampereen yliopiston monitieteiseen rahastoon ja haluaa sillä edistää kiertotalouden ja resurssitehokkuuden tutkimusta.
17.4.2019
Nokialla käynnistyy pääsiäisviikolla sorapintaisen Pajulahdentien kunnostaminen.