Skip to main content

Pirkanmaan Jätehuolto lahjoittaa kiertotalouden tutkimukseen

Pirkanmaan Jätehuolto Oy kohdentaa 50 000 euron lahjoituksen Tampereen yliopiston monitieteiseen rahastoon ja haluaa sillä edistää kiertotalouden ja resurssitehokkuuden tutkimusta.

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n biokaasulla kulkeva jäteauto ajossa jätekeskuksella.

”Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n hallitus päätti ryhtyä uuden yliopiston perustajalahjoittajaksi edistääkseen tutkimuksen, koulutuksen ja käytännön toiminnan yhteistyötä. Tampereen yliopisto on profiloitunut monitieteiseksi kiertotalouden osaajaksi ja haluamme edistää yliopiston kiertotalouden ja resurssitehokkuuden tutkimusta erityisesti teknis-taloudellisella alueella”, kertoo Pirkanmaan Jätehuollon toimitusjohtaja Harri Kallio.

”Yliopistolla on paljon annettavaa, kun pirkanmaalaista jätehuoltoa kehitetään edelläkävijänä kohti parempaa asiakasymmärrystä ja ympäristöhyötyä sekä yhteiskunnan kannalta paremmin toimivaa kiertotalouden kokonaisuutta”, painottaa Kallio.

Teollisessa tuotannossa syntyvät sivuvirrat eivät ole vain jätettä, vaan mahdollisuus ja raaka-aine, jota voidaan hyödyntää monin tavoin myös liiketaloudellisesti. Tampereen yliopiston kiertotalouden tutkimus kehittää muun muassa prosesseja, jotka parantavat energia- ja ekotehokkuutta, uudistavat materiaaleja, säästävät luonnonvaroja sekä vähentävät päästöjä ympäristöön. Tutkimuksen tavoitteena on esimerkiksi ottaa talteen ravinteita ja metalleja erilaisista teollisuuden ja yhdyskuntien jäte- ja sivuvirroista. Tutkimusta tehdään niin molekyylitasolla kuin suuren mittakaavan prosesseissakin.

”Kiertotalous on ratkaisevassa asemassa kestävän yhteiskunnan rakentamisessa. Kiertotalouden avulla hillitään ilmastonmuutosta ja ylläpidetään luonnon monimuotoisuutta. Yliopisto tulee vahvistamaan kiertotalouden ratkaisuja tukevaa monialaista osaamista ja kiertotalouteen liittyvää koulutusta”, sanoo Tampereen yliopiston rehtori Mari Walls.

Pirkanmaan Jätehuolto Oy on 17 kunnan omistama yhtiö, jonka tehtävä on tuottaa kunnille lakisääteisesti kuuluvat jätehuollon palvelutehtävät. Toiminnan perusta on terveyden- ja ympäristönsuojelu. Yhtiö tavoitteena on kokonaisvaltainen ympäristökuormituksen pienentäminen.

Pirkanmaan Jätehuolto Oy liittyy lahjoituksellaan Tampereen yliopiston perustajalahjoittajien joukkoon. Perustajalahjoittajat ovat yrityksiä ja säätiöitä, jotka ovat tukeneet lahjoituksin uuden korkeakouluyhteisön syntyä sen perustamisvaiheessa vähintään 50 000 eurolla.

Lisätietoja:
Sidosryhmäjohtaja Päivi Myllykangas, 040 743 6417, Tampereen yliopisto
Toimitusjohtaja Harri Kallio, 040 842 2600, Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Ajankohtaista

30.3.2020
Koronavirustartunnan saamisen riski on kohonnut Pirkanmaalla ja valtakunnallisesti. Noudatamme Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sekä muiden viranomaisten antamia ohjeistuksia ja pyrimme osaltamme vähentämään koronaviruksen leviämistä.
4.10.2019
Nokian Koukkujärvelle rakentuvan Pirkanmaan Jätehuollon biolaitoksen perustustyöt ovat hyvässä vauhdissa. Tänään työmaalla juhlittiin peruskiven muurausta.
16.9.2019
Nokian kaupungin bio- ja kiertotalouden ECO3-yritysalueen ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n yhteinen kiertotalousmalli on valittu arvostetun European Business Awards 2019 -kilpailun finaaliin.
16.5.2019
Pirkanmaan Jätehuolto Oy kohdentaa 50 000 euron lahjoituksen Tampereen yliopiston monitieteiseen rahastoon ja haluaa sillä edistää kiertotalouden ja resurssitehokkuuden tutkimusta.