Skip to main content

Taalerin ja Nowasten investoinneilla kierrätyslaitokset Nokialle

Taaleri ja Nowaste Oy käynnistävät kiertotalousinvestoinnit Eco Industrial Parkiin Nokialle. Tulevaisuudessa käytöstä poistetut autonrenkaat ja kierrätysmuovit jalostuvat uusiksi resurssifiksuiksi tuotteiksi. Suomessa poistuu käytöstä vuosittain noin 50 000 tonnia renkaita. Maailmassa renkaita kuluu noin 12,5 miljoonaa tonnia vuodessa. Suurin osa renkaista päätyy maailmalla yhä kaatopaikoille.

”Käytetyt autonrenkaat ovat olleet jäte-erä, jolle ei ole ollut olemassa fiksua kierrätysmuotoa. Haluamme osoittaa Nokialla kierrätyskonseptimme toimivuuden, minkä jälkeen voimme laajentaa toimintaa Suomessa ja maailmalla”, Taalerin Kiertotalous-rahastosta vastaava sijoitusjohtaja Tero Luoma toteaa.

Rakennustyöt vierekkäisillä tonteilla Nokian Kolmenkulman teollisuusalueella ovat käynnistyneet uudentyyppisen kumi- ja muovijalostamokokonaisuuden toteuttamiseksi. Nokialainen kasvuyritys Nowaste Oy investoi alueelle käytöstä poistettujen autonrenkaiden ja kierrätysmuovien jalostuslaitoksen, ja Taalerin Kiertotalous-rahasto rakennuttaa alueelle pyrolyysilaitoksen, jossa vuosittain 7 500 tonnia kierrätysraaka-ainetta muuntuu öljyksi, hiileksi, kaasuksi ja metalleiksi.

Investointien yhteisarvo on noin 5,5 miljoona euroa. Laitosten rakentaminen on käynnistynyt, ja ne aloittavat toimintansa kesällä 2017.

Kotimaisen teknologian referenssilaitos

Pyrolyysilaitoksen suunnittelusta ja teknologiasta vastaa salolainen Ecomation Oy. Ecomation on vuosien ajan kehittänyt pyrolyysikonseptiaan ratkaisemaan globaalia rengasjäteongelmaa. Nokialla toteutettava pyrolyysilaitos edustaa kehittynyttä pyrolyysitekniikkaa, jossa jatkuvatoiminen prosessi on energiatehokas ja helposti hallittavissa. Yhtiöllä on pilottilaitokset Salossa ja Savonlinnassa. Nokian laitos on yhtiön ensimmäinen täyden mittakaavan laitos. Laitoskokonaisuuden pääurakoitsijana toimii forssalainen Watrec Oy.

”Ecomationin Suomessa kehitetyllä teknologialla on jo tunnistettu olevan paljon kansainvälistä kysyntää. Nokian laitoksen myötä saamme kaivattua referenssiä, mikä avaa uusia vientimahdollisuuksia, ja kasvava kysyntä voidaan hyödyntää”, Ecomation Oy:n toimitusjohtaja Tommi Pajala kertoo.

Taaleri Oyj
Viestintä

Lisätietoja:
Tero Luoma, sijoitusjohtaja, Taaleri, puh. 050 344 9993
Tommi Pajala, toimitusjohtaja Ecomation Oy, puh. 0400 785 058

19.8.2021
Etsimme innovatiivista projektipäällikköä johtamaan Verte Oy:n kiertotaloushanketta. Hakemamme projektipäällikkö johtaa maakunnallista bio- ja kiertotalouden yhdistävää innovaatio- ja osaamiskeskittymä -hanketta.
16.8.2021
Pirkanmaa haluaa profiloitua kiertotalouden edelläkävijänä. Maakuntaan rakennetaan konsepti, jonka avulla voi syntyä koordinoitu bio- ja kiertotalouteen keskittyvä innovaatiokeskittymä ja osaamisalusta. Tämän alustan avulla voidaan kehittää ja kaupallistaa alan innovaatioita ja liikeideoita. Malli on monistettavissa muuallekin.
4.6.2021
Puu- ja kiertotalousalan yhtiö KUMEKO Group rakentaa uuden terminaalialueen ja käsittelylaitoksen Nokian Kolmenkulmassa sijaitsevalle bio- ja kiertotalouden ECO3-yritysalueelle. Yhtiö vuokraa kaupungilta lähes kahdeksan hehtaarin tontin, jonne sijoittuu metsäpolttoaineiden sekä erilaisten jäteperäisten kierrätysmateriaalien käsittelyyn ja välivarastointiin keskittyvä yksikkö.
5.5.2021
Lemmikkieläintuoteyritys Vafo Finland Oy laajentaa toimintaansa Nokian Kolmenkulman yritysalueelle. Yhtiö vuokraa kaupungilta noin kolmen hehtaarin tontin, jonne rakennetaan lemmikkien kuivaruokaa valmistava tehdas.