Skip to main content

Ecolan jalostaa sivuvirroista lannoitteita ja uusiomateriaaleja

Ecolan Oy jalostaa sivuvirroista tuotteita metsä- ja maatalouteen, maarakentamiseen ja ympäristönhoitoon. Yritys on investoinut ECO3-alueella sijaitsevaan tuotantolaitokseen kahdeksan miljoonaa euroa ja laajentanut vuonna 2017 käyttöönotettuja laitosrakennuksia kolmesti.

Maatalouden sivuvirroista Ecolan valmistaa luomulannoitteita. Perusraaka-aine on suomalainen lihaluujauho, joka sisältää runsaasti typpeä, fosforia ja kaliumia. Teollisuuden sivuvirtoja, kuten voimalaitostuhkaa, yritys hyödyntää kevytkiviainesten ja sideaineiden valmistukseen.

Ecolan kehittää jatkuvasti markkinoille uusia kiertotaloutta hyödyntäviä tuotteita, joista hyvä esimerkki on ECO3-alueella valmistettava Ecolan Infra® TR -kevytkiviaines. Materiaalin tärkeimpinä raaka-aineina ovat lento- ja pohjatuhkat. Maanrakentaja voi korvata sillä tie- ja kenttärakenteessa routaeristeenä käytetyn luonnonhiekkakerroksen. Pirkanmaan ELY-keskus on testannut mm. Nokian kaupungissa materiaalin soveltuvuutta tienparannusmateriaalina vuonna 2019.

Raaka-aine aivan naapurista

Ecolanin toiminnalle on keskeistä, että ympärillä on kiertotalouden kumppaneita. Näin sekä mahdollisia sivuvirtoja että valmiin materiaalin käyttäjiä on lähellä. Logistiikka on kustannustehokasta ja aiheuttaa vähemmän päästöjä.

ECO3-alueella työskentelee noin kymmenen Ecolanin työtekijää, joiden lisäksi kausivaihtelut tuovat mukanaan urakoitsijoita ja muita kumppaneita. Etenkin kevät ja syksy ovat vilkasta aikaa, sillä tuotteiden kysyntä on silloin suurinta. Tuotantolaitos on pitkälle automatisoitu ja on käynnissä ympäri vuoden.