Bio- ja kiertotalouteen perustuva energia ja polttoaineet

ECO3 mahdollistaa uusiutuvan energian ja biopolttoaineiden monipuolisen tuotannon. Alueellamme on jo biokaasutuotantoa ja täällä sijaitsevan teollisuuden, puupohjaisten tuotteiden ja jätevesien käsittelystä syntyneitä sivuvirtoja voi hyödyntää lämmön ja biopolttoaineiden tuotannossa. Teemme näihin toimintoihin liittyen paljon pilotteja ja demonstraatioita.

Etsimme erityisesti mukaan yrityksiä, jotka haluavat tehdä uutta liiketoimintaa uusiutuvasta energiasta sekä sivu- ja jätevirtoihin perustuvasta biopohjaisten polttoaineiden teollisesta jalostuksesta.