Puuhun perustuva bio- ja kiertotalous

Suomessa merkittävä osa uusiutuvasta energiasta tuotetaan puuhun pohjautuvista sivuvirroista ja tuotteista. Nokialla tuotetaan lämpöä uusiutuvasta puuraaka-aineesta.

ECO3-alueelle on sijoittumassa 32 hehtaarin biomassaterminaali, joka tarjoaa keskitetyn ankkurialueen puupohjaisten materiaalien jakelulle ja jalostukselle energiateollisuuden tarpeisiin. ECO3 luo erinomaiset edellytykset muodostaa puutuoteteollisuuteen, puuperäiseen kiertoon ja biotalouteen perustuvia toimintoja alueen sisälle tai sen vaikutuspiiriin.

Etsimme erityisesti mukaan yrityksiä, jotka haluaisivat muodostaa puuperäiseen kiertoon ja biotalouteen perustuvia uusia teollisia toimintoja.