Skip to main content

Löytyykö maailman merkittävin hiilidioksidin sitoja tulevaisuudessa Nokialta?

Nokialle asettunut Carbofex pyrkii tulevaisuudessa sitomaan megatonneittain hiilidioksidia vuodessa. Tavoitteisiin pääseminen vaatii kuitenkin toiminnan teollistamista ja biohiilimarkkinoiden vakiinnuttamista niin Suomessa kuin globaalistikin.

Pirkanmaalla perustetun Carbofexin toiminta on alusta alkaen tähdännyt kohti yhtä kirkasta päämäärää: olla maailman suurin hiilidioksidin sitoja.

Biohiiltä ja biohiiliteknologiaa valmistava kasvuyritys tähtää toimintansa 25-kertaistamiseen seuraavan viiden vuoden aikana. Tavoitteeseen pääseminen tarkoittaisi sitä, että yrityksen teknologialla valmistetuilla biohiililaitoksilla sidottaisiin vuodessa jopa 50 000 tonnia hiilidioksidia.

Yritys siirtyi viime kesäkuussa Nokian Kolmenkulmaan. Se on merkittävä askel kohti kunnianhimoista päämäärää, sillä uudet tilat mahdollistavat tuotannon teollistamisen ja biohiililaitosten toimitukset asiakkaille.

Biohiili syntyy teollisuuden sivuvirroista

Biohiili eli biomassasta tuotettu hiili on pitkäaikainen hiilivarasto. Biohiilen suodatuskykyä voidaan hyödyntää monilla eri tavoilla esimerkiksi kasvualustana ja sitomaan fosforia maataloudessa, kaatopaikoilla, teollisuudessa ja kaupungeissa. Biohiilen avulla estetään esimerkiksi fosforin päätyminen luontoon ja kunnalliseen jätevedenhuoltoon.

Seitsemässä vuodessa Carbofexistä on tullut Suomessa biohiilien edelläkävijä. Asema on vakiintunut myös Euroopassa. Yritys on ollut Euroopan ensimmäinen teollisen mittakaavan biohiilituottaja.

Carbofex valmistaa laitoksessaan biohiiltä pyrolyysin avulla puujätteestä.

– Käytämme aika paljon ensiharvennuspuuta, joka jäisi muuten metsään happanemaan tai joka poltettaisiin hakkeena. Voimme hyödyntää myös teollisuuden sivuvirroista saatavia biomassoja. Tällaisia syntyy metsäteollisuudessa esimerkiksi mekaanisesta puunjalostuksesta eli puiden sahaamisesta ja höyläämisestä ja paperiteollisuudesta sellun valmistuksesta, yrityksen toimitusjohtaja Jussi Lemiläinen kertoo ja lisää:

– Oikeastaan voimme hyödyntää melkein mitä vain. Myös maataloudesta syntyy paljon sivuvirtoja, muun muassa olkea, joista iso osa jää peltoon. Puuta on vain helpoiten saatavilla.

Tähän mennessä Carbofex on muuttanut lähes 10 000 tonnia biomassaa biohiileksi ja sitonut vastaavan määrän hiilidioksidia takaisin maaperään pysyvästi.

Hiilidioksidia sitovan biohiilen ja sen valmistamiseen tähtäävän teknologian lisäksi Carbofex myy Fortumin perustamalla mutta sittemmin myydyllä Puro.earth-markkinapaikalla CO2-poistosertifikaatteja.

Uusi koti Nokialta

Carbofex ehti toimia viisi vuotta Tampereen Hiedanrannassa ennen Nokialle siirtymistä. Tilat alkoivat kuitenkin jäädä ahtaaksi eivätkä olleet tarpeeksi modernit. Uusia etsittiin miltei vuosi, kunnes ne löytyivät Kolmenkulmasta.

– Hiedanrannan koelaitoksella kehitimme prosessejamme. Nykyiset Kolmenkulman toimitilat on rakennettu meidän tarpeisiimme. Ne mahdollistavat toiminnan laajentamisen. Täällä olemme alkaneet rakentaa myös biohiilen valmistamiseen tarvittavaa tekniikkaa, jota myymme muualle Suomeen ja ulkomaille. Nyt voimme viedä toimintamme teolliseen mittakaavaan, Lemiläinen sanoo.

Carbofex on kotiutunut hyvin Nokialle. Kolmenkulmasta löytyvät tuotantoyksikkö ja hakevarastot, jotka tarvitsevat runsaat 2000 neliötä tilaa. Tontilta löytyy rakennusoikeuttakin vielä reilusti.

– Nokialla on pitkä historia teollisuuden kanssa, joten sovimme tänne hyvin, Lemiläinen sanoo.

Tällä hetkellä Carbofex työllistää noin parikymmentä henkeä. Lemiläinen lupaa, että kasvuhakuinen yritys luo suoraan ja välillisesti Nokialle tulevien vuosien aikana kymmeniä uusia työpaikkoja vihreän teknologian parissa.

– Hyödynnämme niin paljon paikallisia toimijoita kuin mahdollista. Toimintaperiaatteisiimme kuuluu, että etsimme yhteistyökumppanit mahdollisimman läheltä. Lisäksi olemme aktiivisia erilaisissa yliopisto- ja tutkimusyhteistöissä. Se kasvattaa osaamista Nokialla.

Biohiilituotannon sivuvirtana syntyy ylijäämälämpöä eli vihreää energiaa, joka toimitetaan kaukolämmöksi Leppäkosken Energialle. Lemiläinen näkeekin, että Nokian lisäksi Carbofexin asettuminen Pirkanmaalle on koko maakunnan etu.

Tervetuloa kilpailijat

Carbofexillä ei ole Suomessa vielä juurikaan kilpailijoita.

– Me olemme rakentaneet tänne markkinat, mutta muitakin on tulossa. Toivotamme heidät lämpimästi tervetulleeksi, sillä niin markkinat kehittyvät. Uskomme kuitenkin olevamme pisimmällä teknologiakehityksessä, koska olemme tehneet sen kanssa töitä jo viisi vuotta.

Ulkomailta kilpailijoita löytyy Suomea enemmän. Lemiläisen mukaan Carbofex eroaa niistä tuotteen laadulla.

– Meillä on myös ulkomailla hyvä maine, koska olemme olleet ihan ensimmäisten joukossa tässä kehittyvässä teollisuudenhaarassa. Valmistamme myös puhtainta biohiiltä. Sitä mitataan erilaisilla sertifikaateilla. Asemamme ja laadukas tuotteemme on saanut aikaan sen, että meidän ei ole tarvinnut markkinoida tuotettamme juuri lainkaan. Teemme kuitenkin yhteistyötä erilaisten standardointitahojen, kuten IBI:n ja EBC:n kanssa. Se on meille tunnettuustyötä, joka vahvistaa yrityksemme arvoa.

Osana näkyvyystyötä Carbofex on osallistunut myös Elon Muskin Xprize-kilpailuun, jonka tavoitteena on löytää ja palkita uusia innovaatioita, joilla hillitään ilmastonmuutosta. Palkintona jaetaan kymmeniä miljoonia euroja. Carbofex on päässyt vielä kesken olevassa kilpailussa finalistien joukkoon.

Biohiilen markkinat Suomessa ovat vasta vakiintumassa

Tällä hetkellä yritys tuottaa niin paljon biohiiltä, että sitä riittää hyvin myös yli Suomen tarpeiden. Carbofex viekin paljon biohiiltä Ruotsiin, jossa sen käyttö on Suomea edistyneempää ja jo vakiintunutta.

– Uskomme, että Suomi seuraa perässä. Biohiilen käyttökohteet nähdään jo nyt laajemmin. Sitä on alettu käyttää esimerkiksi viherrakentamisessa hulevesien hallitsemiseen. Biohiili kasvualustana parantaa maata ja viherrakentamista sillä se sitoo ravinteita. Myös maataloudessa biohiilen potentiaali on vasta avautumaisillaan. Muun muassa nämä markkinat tulevat kehittymään meillä Suomessa tulevina vuosina.

Tähän asti tilanne on Suomessa ollut se, että biohiiltä on ollut saatavilla, mutta sen käyttökohteita ei ole löydetty tarpeeksi, joten markkina kotimaassa ei ole voinut kasvaa ja vakiintua.

Matka maailmalle

Lemiläinen on päässyt seuraamaan Carbofexin kehitystä aitiopaikalta toimitusjohtajan saappaissa vasta vuoden 2022 syyskuusta lähtien. Sitä ennen yritystä luotsasi sen perustajiin kuuluva Sampo Tukiainen.

– Olen ollut monessa alkuvaiheen yrityksessä mukana niin Suomessa kuin Yhdysvalloissakin.

Vihreä siirtymä on jo pitkään kiinnostanut sivutoimista metsätalousyrittäjää, joten siirtyminen Carbofexille tuntui omalta.

– Vihreä siirtymä on kovassa nosteessa. Uskon, että biohiilen markkinat tulevat kasvamaan maailmanlaajuisesti. Olen tiennyt Carbofexin jo pitkään ja tunnen sen omistajia ja sijoittajia entuudestaan. Yrityksessä on tehty hyvää ja uraauurtavaa työtä biohiiliteknologian ja CO2-poiston osalta. Minun työni on skaalata toiminta teolliseen mittakaavaan, Lemiläinen sanoo.

Hän kertoo, että Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa on paljon kiinnostusta biohiiliteknologiaa kohtaan.

– Etenemme kuitenkin järkevän kokoisilla askeleilla, hän toppuuttelee maailmanvalloitusta.

Julkaistu 17.2.2023.