Skip to main content

Metsänhoitoyhdistys investoi mittavaan puuterminaaliin

Metsähoitoyhdistys Pirkanmaa rakentaa uuden puuterminaalin vaiheittain mittavan investointisuunnitelman mukaan noin 30 hehtaarille. ECO3-alueelle tuleva uusi puuterminaali on valtakunnallisestikin merkittävä ja se lisää huomattavasti puupolttoaineen varastoinnin ja hakettamisen kapasiteettia Pirkanmaalla.

Mittavan investointisuunnitelman toteutuessa alueella voi käyttää puuta monella tapaa. Tavoitteena on hyödyntää kaikki toiminnassa syntyvät jakeet tehokkaasti ja mahdollisuuksien mukaan mieluiten paikallisesti omalla toiminta-alueella. Mahdollisuuksia on paljon kuitupuusta biopolttoaineisiin.

Puun kiertoon osallistuu monta kumppania

Sopivan sijainnin lisäksi ECO3-alueella on oikeanlaisia yhteistyökumppaneita. ECO3:n yrityskonsortioon kuuluvat Metsänhoitoyhdistys ja Ecolan tekevät yhteistyötä esimerkiksi alueella tuotetun tuhkan hyödyntämisestä metsänhoidossa. Seuraavaksi katseet suunnataan biomassaan ja turpeeseen.

Liiketoiminnan mahdollisuuksia on monia: kumppaniksi sopisi vaikka kuitupuun käsittelijä, liimapalkkitehdas tai biohiilen tuottaja. Metsänhoitoyhdistys kaavailee yhteistyötä ECO3-alueella myös tutkimuslaitosten kanssa ainakin biologisen käsittelyn ja kuivauksen osalta.

ECO3-alueella toimiminen ei ole muuttanut Metsänhoitoyhdistyksen tärkeintä periaatetta: kaiken keskiössä ovat metsänomistajat. Toimintaa on kehitetty ja omat paikat kiertoketjussa ovat kirkastuneet. Puun tuottajana ollaan ketjun alkulähteillä, tuhkan käyttäjänä loppupuolella.

Metsänhoitoyhdistykset ovat metsänomistajien yhdistyksiä ja etujärjestöjä. Oman toiminta-alueen kehittäminen on keskeistä alueellisille Metsänhoitoyhdistyksille, myös Pirkanmaan yhdistykselle. Toiveena onkin, että ECO3-alue houkuttelisi lisää puunkäyttäjiä tulevaisuudessa.