Skip to main content

NCC louhii, murskaa ja kierrättää kiviaineksia

ECO3-alue on NCC Group:lle tuttu jo monen vuoden ajalta, sillä yritys aloitti kalliolouhinnan ja kivenmurskauksen alueella vuonna 2006. Nyt kiviainestoiminnan lisäksi ECO3-alueella valmistetaan asfalttia sekä testataan kierrätettyjen ainesten käyttöä asfaltissa.

Ecolan Oy:n kanssa toteutettu kokeilu neitseellisten ja kierrätettyjen ainesten eroista asfaltin valmistuksessa sai alkunsa ECO3-alueen yrityskonsortiosta, jonka toimintaan NCC osallistuu aktiivisesti.

Kestävien ratkaisujen kysyntä kasvaa

Kuluttajat ovat yhä tietoisempia omien valintojensa vaikutuksista. Kun kestävän rakentamisen kysyntä lisääntyy, esimerkiksi betonia murskaamalla valmistettua kierrätettyä kiviainesta tarvitaan enemmän. NCC vastaa markkinan nopeisiin muutoksiin kehittämällä liiketoimintaansa jatkuvasti. Yritys pyrkii vähentämään teollisuuden ympäristövaikutuksia ja kehittämään kestäviä, kustannustehokkaita tapoja tulevaisuutta ajatellen.

NCC on vuodesta 2012 asti suojellut kiviainesalueillaan luonnon monimuotoisuutta toimintaan vaadittaviin ympäristölupiin liittyvien toimenpiteiden lisäksi. NCC:n Kielo-ohjelman avulla ECO3-alueella suojellaan harvinaista hajuheinää sen kasvuolosuhteita kohentamalla ja kilpailevia kasveja poistamalla.

NCC on yksi johtavista rakentamisen, kiinteistökehityksen ja infrastruktuurin yrityksistä Pohjoismaissa. Toimintaan kuuluu lisäksi rakennusainesten tarjoaminen sekä teiden päällystys ja kunnossapito.