Skip to main content

Pirkanmaan Jätehuolto taistelee ilmastonmuutosta vastaan

ECO3-alueella Pirkanmaan Jätehuolto on keskeinen ankkuriyritys, jonka toimintaan tukeutuvat myös monet muut toimijat. Yhtiö on toiminut alueella jo liki 25 vuotta, alun perin kaatopaikkana.

Pirkanmaan Jätehuolto vastaanottaa ja käsittelee ECO3-alueella erilaisia jätteitä; käytössä on asiakkaille jäte- ja vaaka-asemat, jätevesilietettä kompostoidaan ja rakenteilla on uusi biojätteen käsittelylaitos. Biolaitos otetaan käyttöön vuonna 2020 ja siellä tullaan käsittelemään 17 kunnan biojätteet sekä Nokian jätevedenpuhdistamolla syntyvät lietteet. Biojäte ja lietteet käsitellään laitoksella omilla linjoillaan, mikä mahdollistaa biojätteiden jatkojalostamisen luomulannoitteeksi sekä typen ja fosforin korkeatasoisen ravinnekierron.

Laitoksessa tullaan käsittelemään biojätteitä ja lietteitä 34 000 tonnia vuodessa (24 000 t/a biojätteitä ja 10 000 t/a lietteitä). Puhdistamoliete tulee pääosin Nokian Veden uudelta, arviolta vuonna 2022 käyttöönotettavalta jätevedenpuhdistamolta.

Pirkanmaan Jätehuolto tekee yhteistyötä monien alueen toimijoiden kanssa ja seuraavaksi tavoitteena olisi saada alueelle kumppani, joka on kiinnostunut viimeistenkin rejektien käsittelystä.

Toimi paikallisesti, vaikuta globaalisti

Vaikka Pirkanmaan Jätehuolto ei alueellisena toimijana ole suunnannut ulkomaille, se haluaa toiminnalla vastata maailmanlaajuisiin ongelmiin. Pirkanmaan Jätehuollon tavoitteena on olla rohkea ajatusmallien uudistaja – mutta ennen kaikkea luotettavan tiedon tuottaja. Tulevaisuudessa tutkimusta halutaan tehdä esimerkiksi hiilidioksidin talteenotosta ja ilmastonmuutoksen torjunnasta.

Pirkanmaan Jätehuolto on 17 kunnan yhdessä omistama yhtiö, jonka tehtävänä on tuottaa jätehuollon palvelutehtävät 440 000 asukkaan palvelualueella. Yhtiö uskoo, että tehokkain ase ilmastokriisin taisteluissa on toimeen tarttuminen.