Skip to main content

Kiertotalouden pikkujättiläinen löysi ECO3-alueelta juuri oikeat kumppanit

Pirkanmaan Jätehuolto on huolehtinut vuodesta 1994 asti Pirkanmaan alueen jätteiden lajittelusta, kierrätyksestä ja käsittelystä. Seitsemässätoista kunnassa toimivan yrityksen vastuulla on paitsi jätteiden sujuva kuljettaminen, myös niiden käsittelyn laadun pitäminen huipputasolla sekä yhteisestä ympäristöstä huolehtiminen. Yhdeksänkymmentäyhdeksän prosenttia Pirkanmaan Jätehuollon käsittelemästä jätteestä hyödynnetään joko materiaalina tai energiana.

Tavoitteena jätteen tehokkain mahdollinen hyödyntäminen

On melkoinen haaste vastata 454 000 asukkaan sekä alueen yritysten ja julkisen sektorin jätehuoltotarpeista ja toimia samalla kiertotalouden ehdoilla. Pirkanmaan Jätehuolto on vastannut haasteeseen sijoittamalla ECO3-alueelle sekä jätekeskuksen että jätteistä biokaasua tuottavan biolaitoksen.

– Jätteistä saatavat lopputuotteet on koko ajan tärkeämpää saada hyötykäyttöön, ja ravinnevirrat ovat siitä hyvä esimerkki. Yksi tavoitteemme on saada ravinteet vielä tehokkaampaan kiertoon esimerkiksi ruoantuotannossa, toteaa Pirkanmaan jätehuollon tekninen päällikkö Elina Tiira.

– Tärkeä tavoite on käsitellä sekajäte sekä biojäte mahdollisimman pienillä päästöillä ja saada niistä muodostuvat virrat hyödynnettyä.

Avaimena oikeat kumppanit ja mahdollisuus nopeisiin investointeihin

Kun yritys rakensi biolaitostaan ECO3-alueelle, prosessia ajateltiin lopusta alkuun päin – olennaisinta oli, että laitoksen lopputuotteelle oli olemassa käyttäjät ja hyödyntäjät. ECO3-alueelta kumppanit oli helppo löytää, esimerkiksi Nokian Vesi Oy:n puhdistamo, jonka jätteitä biolaitos hyödyntää.

– Käsittelemämme jätteen määrä on iso ja tasainen, ja ECO3-alueella on mahdollista kehittää yhteistyötä sekä yritysten kanssa, jotka tarvitsevat isoja ja tasaisia materiaalivirtoja, että paljon jätettä tuottavien yritysten kanssa, Elina Tiira sanoo.

Sen lisäksi, että ECO3-alueelta löytyi yritykselle luontevia yhteistyökumppaneita, Tiira sekä Pirkanmaan Jätehuollon kiertotalousasiantuntija Maarit Särkilahti kehuvat Nokian kaupungin toimintaa.

– ECO3:n kaltaisen alueen kehittymisen kannalta kaavoitus ja luvitus ovat avainasemassa, ja Nokian kaupunki on toiminut niiden suhteen erittäin ketterästi. Kaupungin ripeä toiminta mahdollistaa myös meille nopean investoimisen uuteen tarvittaessa, Särkilahti sanoo.

Tuloksena tehokkaammat kierrot ja vahvempi brändi

Pirkanmaan Jätehuollon asiantuntijat näkevät tulevaisuuden ECO3-alueella kirkkaana ja koko ajan kannattavampana. Yritys on hyötynyt liiketoiminnassaan paikallisesta maataloudesta, joka ostaa jätteistä syntyviä lannoitteita. Biokaasun jakelemiseen on puolestaan erinomaiset edellytykset Gasgridin maakaasuverkon sijainnin puolesta, ja myös biokaasuautojen tankkausasema on ollut alueella testikäytössä.

– Biologiset kierrot on kaiken kaikkiaan otettu hienosti huomioon ECO3:n toiminnassa, ja uskomme että uusia materiaalien sivuvirtoja löytyy vielä lisää hyödynnettäviksi, Maarit Särkilahti toteaa.

– Jätehuollon toiminta kiertotalouden kontekstissa on menossa koko ajan enemmän teollisten symbioosien suuntaan, eli yhden laitoksen sivutuote on toisen raaka-aine, ja olennaista on löytää yhteiset nimittäjät. ECO3 tekee sen mahdolliseksi, Elina Tiira sanoo.

– Tulevaisuudessa voimme esimerkiksi tarjota raaka-ainetta toisille toimijoille ja he puolestaan kaupallistavat sen. Biokaasulaitoksen hiilidioksidivirrasta voi tehdä polttoainetta tai käyttää vaikkapa kasvihuoneessa, Särkilahti jatkaa.

Kumpikin asiantuntijoista kehuu myös brändi- ja viestintäyhteistyötä ECO3:n kanssa.

– Olemme kehittäneet brändiviestintää yhdessä alueen ja Nokian kaupungin kanssa ja huomanneet, miten pystymme tekemään jotain mikä auttaa meitä yrityksenä ja samalla koko aluetta. ECO3:n vahva brändi toimii hyvänä kehitysalustana kohti tulevaisuutta, Tiira sanoo.

Julkaistu 3.7.2023.