Skip to main content

Ravinnekierto on liiketoimintaa ympäristön hyväksi

Olemme vahvasti mukana ravinnekierrossa. Maatalouden sivuvirroista, pelto- ja biomassoista, metsäpohjaisista tuotteista, elintarviketeollisuudesta ja yhdyskuntalietteistä syntyy raaka-ainevirtoja, jotka muodostavat perustan ECO3-alueen uusille teollisille toiminnoille ja kokonaissysteemien muodostumiselle.

Kehitämme ravinteiden kiertoa sekä hyödyntämistä erityisesti maataloudessa ja elintarviketuotannossa. Etsimme mukaan yrityksiä, jotka hyötyvät toisistaan tähän liittyvässä teollisessa toiminnassa.

ECO3-alueella vuonna 2023 käynnistyvä Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n biolaitos käsittelee 17 kunnan biojätteet ja Nokian kaupungin jätevesilietteet.  Biojäte ja lietteet käsitellään laitoksella omilla linjoillaan, mikä mahdollistaa biojätteiden jatkojalostamisen luomulannoitteeksi sekä typen ja fosforin korkeatasoisen ravinnekierron.

Skaalaamme yhteistyömalleja ja tuotettua lisäarvoa teollisessa mittakaavassa Suomessa ja globaalisti.