Skip to main content

Bio- ja kiertotalouteen perustuva energiatuotanto ja polttoaineet

ECO3 mahdollistaa uusiutuvan energian ja biopolttoaineiden monipuolisen tuotannon. Alueellamme on jo biokaasutuotantoa ja täällä sijaitsevan teollisuuden, puupohjaisten tuotteiden ja jätevesien käsittelystä syntyneitä sivuvirtoja voi hyödyntää lämmön ja biopolttoaineiden tuotannossa. Teemme näihin toimintoihin liittyen pilotteja ja demonstraatioita.

Alueella on Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n uusi biolaitos, joka otetaan käyttöön vuonna 2023. Biolaitoksen tuottaman metaanin määrän on suunniteltu vastaavan vuosittain noin 2,5 miljoonaa litraa nestemäisiä liikennepolttoaineita.

Etsimme erityisesti mukaan yrityksiä, jotka haluavat tehdä uutta liiketoimintaa uusiutuvasta energiasta sekä sivu- ja jätevirtoihin perustuvasta biopohjaisten polttoaineiden teollisesta jalostuksesta.