Skip to main content

ECO3-konsepti kuvana

Voit vapaasti käyttää tätä kuvaa bio-ja kiertotaloudesta tutkimuksessa ja opiskeluissa sekä tieteellisissä julkaisuissa, kunhan mainitset lähteeksi Bio- ja kiertotalouden ECO3-yritysalue/Nokian kaupunki. Kaupalliseen käyttöön tulee kysyä erikseen lupa. ECO3:n kaaviot kiertävät ympäri maailmaa ja olemme siitä ylpeitä.

 

Infograafi, jossa kuvataan materiaalivirtojen jalostaminen ja hallinta ECO3-yritysalueella.

ECO3-alueella käsitellään kaupalta, teollisuudelta, rakentamisesta, maataloudesta sekä metsistä syntyneitä sivuvirtoja teollisessa mittakaavassa. Kiertokaaviossa kuvataan arvoketjujen muodostuminen sivuvirroista.

Nokian kaupungissa syntyvät jätevesilietteet käsitellään ECO3-alueella biokaasuksi. Biokaasulaitos ottaa vastaan myös Pirkanmaan kotitalouksista erilliskerätyt biojätteet. Biokaasulaitoksesta syntyvät jälkimädätteet hyödynnetään ensisijaisesti lannoitteena ja kasvualustoina.

Teollisuudesta syntyviä tuhkat jalostetaan maanrakentamistuotteiksi. Maataloudesta syntyvät eläinperäiset jakeet jalostetaan luomulannoitteiksi.

Sähkö- ja elektroniikkaromu sekä metallit käsitellään erityyppisiksi jakeiksi uudelleenhyödynnettäväksi. Muovit ja käytetyt renkaat jalostetaan uudelleenkäytettäviksi erityyppisillä prosesseilla.

Metsäpohjaiset raaka-aineet hyödynnetään lämmöntuotannossa.

Rakennuspurkumateriaalit sekä maamassat lajitellaan ja niiden eri jakeet käsitellään uudelleenhyödynnettäväksi esimerkiksi maanrakentamiseen.

Paperit ja kartongit paalataan teollisuuden raaka-aineiksi.

Jätteenkäsittelykeskuksessa vastaanotetaan kotitalouksista ja kaupasta sekä teollisuudesta syntyneitä jätteitä ja sivuvirtoja uudelleenhyödynnettäväksi.