Skip to main content

Puunkierto vaatii oikeat kumppanit

Suomessa merkittävä osa uusiutuvasta energiasta tuotetaan puuhun pohjautuvista sivuvirroista ja tuotteista. Nokialla muun muassa tuotetaan lämpöä uusiutuvasta puuraaka-aineesta ja voimalaitostuhka hyödynnetään teolliseen valmistukseen.

ECO3-alueelle on sijoittumassa merkittävä biomassaterminaali, joka tarjoaa keskitetyn ankkurialueen puupohjaisten materiaalien jakelulle ja jalostukselle energiateollisuuden tarpeisiin.

ECO3 luo erinomaiset edellytykset muodostaa puutuoteteollisuuteen, puuperäiseen kiertoon ja biotalouteen perustuvia toimintoja alueen sisälle tai sen vaikutuspiiriin. Etsimme erityisesti mukaan yrityksiä, jotka haluaisivat muodostaa puuperäiseen kiertoon ja biotalouteen perustuvia uusia teollisia toimintoja.