Skip to main content

Tekniset kierrot jalostavat jätejakeet

ECO3-alueella luomme edellytyksiä pidentää teknisten materiaalien elinkaaria sekä uudelleenkäyttöä. Etsimme tapoja hyödyntää teollisia sivuvirtoja mahdollisimman tehokkaasti alueen sisällä. Toisen ECO3-yrityksen tuotannon sivuvirta on toisen raaka-aine.

Monet yritykset hyötyvät ECO3-alueen sijainnista valtateiden solmukohdassa. Kun jätejakeita kerätään lähiseuduilta, ne on helppo kuljettaa jalostettavaksi alueen yrityksiin ja jälleen takaisin teollisuuteen hyvien kulkuyhteyksien ansiosta.

Tavoitteemme on myös tehostaa teknisiä kiertoja uusien digitaalisten ratkaisujen avulla.

Haemme mukaan yrityksiä, jotka hyödyntävät tuotannossaan kuluttajatuotteiden, kaupan, teollisuuden, maatalouden ja rakentamisen sivutuotteita teollisessa mittakaavassa.