Skip to main content

Tekniset kierrot jalostavat teollisuuden sivuvirrat sekä maa- ja kiviainekset

ECO3-alueella luomme edellytyksiä pidentää teknisten materiaalien elinkaaria sekä uudelleenkäyttöä. Etsimme tapoja hyödyntää maa- ja kiviaineksia sekä teollisia sivuvirtoja mahdollisimman tehokkaasti alueen sisällä. Toisen ECO3-yrityksen tuotannon sivuvirta on toisen raaka-aine.

Monet yritykset hyötyvät ECO3-alueen sijainnista valtateiden solmukohdassa. Kun maa- ja kiviaineksia, teollisuuden sivuvirtoja tai jätejakeita kerätään lähiseuduilta, ne on helppo kuljettaa jalostettavaksi alueen yrityksiin ja jälleen takaisin teollisuuteen hyvien kulkuyhteyksien ansiosta.

ECO3-Terra on Nokian ja Tampereen kaupunkien suunnittelema maanvastaanottoalue. Alueelle tuodaan ylijäämämaita sekä maarakentamisessa hyödynnettäviä jätemateriaaleja, kuten betonimursketta ja tuhkaa. Alueella jätemateriaaleja välivarastoidaan ja käsitellään maarakennuskäyttöön kelpaaviksi.

Tavoitteemme on myös tehostaa teknisiä kiertoja uusien digitaalisten ratkaisujen avulla. Haemme mukaan yrityksiä, jotka hyödyntävät tuotannossaan kuluttajatuotteiden, kaupan, teollisuuden, maatalouden ja rakentamisen sivutuotteita teollisessa mittakaavassa.