Skip to main content

Voisiko yrityksesi sijoittua ECO3-alueelle?

Etsimme alueelle yrityksiä, jotka haluavat kehittää bio- ja kiertotalouden tulevaisuuden liiketoimintaa. Alueelle sopivat erityisesti yritykset, joilla on halu ja innovatiivinen ote luoda uutta kestävän kehityksen mukaista liiketoimintaa. Toivomme, että yrityksesi haluaa myös kansainvälistyä.

Mitä ECO3 tarjoaa yrityksellesi?

  • Löytämään paikkasi ECO3:n bio- ja kiertotalouden arvoketjussa
  • Apua kiertotalouden liiketoiminnan konseptoimiseen
  • ECO3-konsortion verkostoitumistilaisuudet ja yritysvierailut
  • Sujuvaa yhteistyötä viranomaisten ja julkisen hallinnon kanssa
  • Vuoropuhelua ja yhteistyötä tutkimuksen kanssa
  • Kansainvälisesti palkitun ECO3-konseptin brändin hyödyntämisen
  • Kansainvälistä ja kansallista näkyvyyttä
  • Hyvän sijainnin ja saavutettavuuden

Mietitään yhdessä, mikä olisi sinun yrityksesi paikka ECO3:ssa. Ota yhteyttä!

Älykäs ECO3

Älykäs digitalisaatio on yksi ECO3-alueen kehittymisen suunnista. Tarjoamme alustan ja mahdollisuudet kansainvälisesti kilpailukykyisten, bio- ja kiertotalouteen liittyvien, teknologisten ratkaisujen toteuttamiseen.

Innostuisitko yhteistyöstä ECO3-alueen yritysten kanssa, katso yritykset tästä