Skip to main content

ECO3 – Täällä kannattava kiertotalous tapahtuu

Nokian ECO3-alue tarjoaa yrityksellesi ylivoimaiset edellytykset kestävälle, kasvavalle ja kannattavalle kiertotalouden ja biotalouden liiketoiminnalle. ECO3-alueen toiminnassa on otettu huomioon kaavoitus, luvitus, liikenneyhteydet ja kaikki muut kiertotalouden yritysten tarpeet. Tampereen metropolialueen kasvu ja elinvoima, vahva tutkimusyhteistyö ja rahoitusmahdollisuudet auttavat yrityksesi liiketoiminnan kasvattamisessa, kestävän kehityksen ehdoilla. Nokialla on rakennettu monia suomalaisten yritysten menestystarinoita – liity joukkoon! Kauttamme löydät tarvitsemasi asiantuntemuksen, räätälöitynä ja maksutta.

Luotettava ja ennakoiva kiertotalouden kumppani

 • Julkisen toimijan palvelut takaavat jatkuvuuden ja yhteiset intressit koko alueen kehittämisessä.
 • Tampereen metropolialueen kasvu ja laaja yhteistyöverkosto ruokkivat kasvua ja tuovat liiketoiminnallisia hyötyjä kaikille alueen toimijoille.
 • Kaupunkikumppanuus antaa yrityksellesi turvallisuutta, ja voit luottaa siihen, että saat kehittää kiertotalouden liiketoimintaasi rauhassa.
 • Saat maksutta selvityksiä liittyen esimerkiksi uusiutuvan energian tuotantoon, muovien jalostukseen tai puurakentamiseen, tunnuslukuja tuotantosi tehostamiseen sekä materiaalivirta- ja markkina-analyysejä.
 • Luja paikallistuntemuksemme ja tieto synergia-eduista alueen muiden toimijoiden kanssa ovat aina käytettävissäsi – liiketoimintasi kasvattaminen on yhteinen tehtävämme.

Löydä paikkasi kiertotalouden arvoketjussa

 • Yrityksesi löytää avullamme ajantasaista tietoa lähialueen raaka-aineista ja raaka-ainetarpeista tuloksellisen liiketoiminnan rakentamiseksi.
 • Tarjoamme tietämystä alueen tämänhetkisestä tuotannosta ja liiketoiminnoista niin, että alueella toimivat yritykset voivat hyödyntää toistensa sivuvirtoja omassa tuotannossaan.
 • Ennakoimme tulevaisuuden kiertotalouden teollisia tarpeita ja markkinoita, ja pidämme kaikki alueen yritykset niistä jatkuvasti ajan tasalla.

Sijainti tärkeimpien liikenneyhteyksien varrella

 • ECO3 sijaitsee valtateiden 3 ja 11 risteyksessä, mikä mahdollistaa kustannustehokkaat kuljetukset joka puolelle Suomea.
 • Tampereen koko ajan kasvava metropolialue on vetovoimainen paikka yrityksille ja tarjoaa paitsi synergiaetuja, myös koko ajan kehittyvän infrastruktuurin.
 • Uusia logistisia käytäviä ollaan rakentamassa yritysten kasvun mahdollistamiseksi.

Kiertotalouden tarpeisiin kaavoitettu

 • Tarjoamme edullisia ja yritysten tarpeiden mukaan räätälöityjä teollisen mittakaavan tontteja parhaalla tehokkuusluokituksella – alueen kaikki tontit on kaavoitettu puhtaasti kiertotalouden ehdoilla.
 • Haitat on otettu huomioon, lähtien suuresta maapinta-alan tarpeesta, melusta, hulevesistä, pölystä ja vastaavista tekijöistä.
 • Pystymme tuomaan kustannussäästöjä ennakoimalla lupaprosesseja, ja sujuvoitamme luvittamista yhdessä yritysten kanssa.
 • ECO3 toimii yhden luukun periaatteella, ja tuomme sopivat ihmiset vuoropuheluun yrityksesi kanssa – oli kyse esimerkiksi YVA-menettelystä, maankäytöstä tai muista luvista.

Löydä uutta kannattavaa liiketoimintaa ja yhteistyötä

 • Aktiivinen yhteistyö Tampereen yliopiston, Luonnonvarakeskuksen, VTT:n ja Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa näkyy muun muassa hyvinä rekrytointimahdollisuuksina.
 • Saamme jatkuvasti uutta tutkimustietoa yritysten toimintaa tehostamaan, esimerkiksi tietoa prosesseista, ravinnekierrosta ja nieluista.
 • Rakennamme tarvittaessa hankeyhteistyötä ja käymme vuoropuhelua tutkimuslaitosten kanssa.
 • Pystymme ohjaamaan prosesseihin ja liiketoimintaan liittyviä kysymyksiä oikeaan osoitteeseen.

Apua rahoituksen hankkimisessa

 • Asiantuntijamme auttavat sinua rakentamaan oikean rahoituspaletin yrityksellesi.
 • Neuvomme parhaat reitit yrityksesi toiminnan kannalta relevantteihin avoimen tiedon paikkoihin kuten Business Finland, Business Tampere ja ELY.
 • Teemme hankeneuvontaa ja rakennamme hankeyhteistyötä eri yritysten välille.

ECO3 tarkoittaa lisää näkyvyyttä

 • ECO3 on Suomen tunnetuin ja näkyvin kiertotalousalue, jonka brändi tuo lisäarvoa kaikille alueelle sijoittuville yrityksille.
 • Tarjoamme yhteistä näkyvyyttä niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.
 • Alueen suuri vierailijamäärä, aktiivinen markkinointi ja vahvat verkostot rakentavat jokaisen alueelle sijoittuneen yrityksen omaa brändiä.
 • Tampereen metropolialueella on vahva imu, jossa ECO3 on voimakkaasti mukana.