Skip to main content

Palkittu bio- ja kiertotalouden ECO3-yritysalue laajenee Nokialla – uusia yritystontteja tarjolla nyt

 

Nokian kaupungin Kolmenkulman alueella sijaitseva ECO3 on bio- ja kiertotalouden yritysalue. Palkittu ja kansainvälisesti noteerattu ECO3 tarjoaa yrityksille tonttien lisäksi merkittävää kansallista ja kansainvälistä näkyvyyttä, kiertotalouden yhteistyötä ja kasvumahdollisuuksia teollisessa mittakaavassa. Vuodenvaihteessa yritysalue laajenee ja tarjolle tulee 25 hehtaaria uusia yritystontteja.

– ECO3-alue mahdollistaa yritysten välisen liiketoiminnallisen yhteistyön, missä yhdistyvät yksityisten ja julkisten toimijoiden ja yritysten sekä tutkimuslaitosten osaaminen selkeästi johdetulla toimintamallilla, Verte Oy:n toimitusjohtaja Sakari Ermala taustoittaa. Verte Oy on Nokian kaupungin omistama kehitysyhtiö, joka vastaa ECO3-konseptista, sen kehittämisestä ja koordinoimisesta.

Bio- ja kiertotalouden yritykset ovat huomanneet alueen hyödyt nopeasti. Vapaat tontit myytiin ja vuokrattiin loppuun jo vuoden 2019 aikana, joten 90 hehtaarin aluetta on nyt laajennettu 25 hehtaarilla.

Ermalan mukaan yritykset ovat tunnistaneet, että heille on hyödyllistä sijoittua toisten kiertotalouden toimijoiden lähelle. ECO3-aluetta kehittämällä edistetään, ilmastotavoitteiden lisäksi, elinkeinoelämän uudistumista uudenlaisena liiketoimintana ja siten Tampereen seudun sekä Suomen kilpailukyvyn vahvistumista.

Kiertotalouden yrityksille alueen saavutettavuus ja hyvä liikenneverkko ovat erityisen tärkeitä, jotta materiaalivirrat kulkevat sujuvasti ja toiminnalle on hyvät edellytykset kasvaa. Nokian Kolmenkulma sijaitsee varsin otollisella paikalla kolmen valtatien risteyksessä.

– On selkeä logistinen etu, että täältä pääsee helposti niin etelään, länteen kuin pohjoiseenkin. Samoin voimakkaasti kasvavan Tampereen läheisyys vain muutaman kilometrin päässä antaa yrityksille merkittävän liiketoimintapotentiaalin, Ermala sanoo.

 

Tukea yritystoiminnan kasvuun

ECO3 on vahva kasvualusta, joka tarjoaa yrityksille paljon muutakin kuin tontteja.

– Aito lisäarvo syntyy siitä, että me teemme liiketoiminnallista kehittämistä yhdessä. Yritykset hyötyvät myös ECO3-brändin näkymisestä erilaisilla kiertotalouden foorumeilla Suomessa ja kansainvälisesti.

Yritysalue toimii myös demonstraatio- ja pilottiympäristönä, jota Verte Oy ja Nokian kaupunki kehittävät yhteistyössä sinne sijoittuneiden yritysten sekä tutkimuslaitosten kanssa.

– Teemme tiivistä yhteistyötä koko julkisen sektorin, kuten Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Pirkanmaan liiton, kanssa. Keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat myös esimerkiksi Tampereen yliopisto, VTT ja Luonnonvarakeskus. Saamme vietyä yritysten viestiä näille tahoille, olipa tarve sitten tutkimus- tai teknologiapainotteinen tai johonkin ympäristöasiaan, kaavoitukseen tai maankäyttöön liittyvä, Ermala toteaa.

Nokian kaupunki omistaa koko Kolmenkulman alueelta maata noin 600 hehtaaria, joista 120 hehtaaria on kaavoitettu kiertotaloudelle. Kaupungin uusinvestoinnit alueen infrastruktuuriin ovat noin 23 miljoonaa euroa vuoteen 2030 mennessä.

– Nokian kaupungilla on tärkeä rooli alueen infrastruktuurin rakentamisessa ja kiertotaloustuotteiden markkinoiden mahdollistajana. Tämä edellyttää tiivistä vuoropuhelua julkisen sektorin ja alueen yritysten välillä. Esimerkkinä tästä on kaupungin päätös siirtyä vähäpäästöisiin kaasuautoihin korvaamaan vanhentuvaa kalustoa, kertoo Nokian kaupungin kaupunkikehitysjohtaja Mikko Nieminen.

Niemisen mukaan Nokian kaupunki tarjoaa yrityksille sujuvaa palvelua, joka mahdollistaa helpon sijoittumisen ECO3-alueelle. Tarvittaessa tontti kaavoitetaan yrityksen tarpeiden mukaisesti ja lupaprosessit viedään tehokkaasti läpi.

 

Miltä yritysalueen tulevaisuus näyttää?

ECO3:n tavoitteena on pysyä Suomen johtavana bio- ja kiertotalouden yritysalueena myös tulevaisuudessa. Alueen yritysten liiketoimintaedellytyksiä kehitetään erityisesti digitalisaation kautta.

– Meillä on käynnistymässä kiertotalouden kiihdyttämötoiminta, jolla start up -maailma innovaatioineen tuodaan osaksi yritystoiminnan kehittämistä. Digitalisaatio, kiihdyttämötoiminta ja uudet teollisen mittakaavan konseptit luovat pohjan ja mahdollistavat alueen kasvun ja kehittymisen.

– Jos tämä kaikki vastaa yrityksesi liiketoiminnallisia tavoitteita ja odotuksia, on ECO3-yritysalue sinulle oikea paikka.