Skip to main content

Tampereen Hyötypaalaus toimii materiaalivirtojen solmukohdassa

Tampereen Hyötypaalaus Oy on erikoistunut erityisesti kaupan ja teollisuuden kierrätysmateriaalien käsittelyyn. ECO3-alueelle yritys rakentaa uuden laitosalueen muovien, pahvien ja papereiden vastaanottoa ja käsittelyä varten.

Paalauslinjasto, logistiikka-alue ja toimistotilat on suunniteltu siten, että niissä on kasvunvaraa seuraavan vuosikymmenen tarpeisiin. Kierrätyslaitos vastaanottaa kierrätysjakeita kaupan ja teollisuuden toimijoilta. Materiaalit käsitellään isolla paalaimella ja toimitetaan jatkokäyttöön eri teollisuuden aloille mahdollisimman jalostettuina jakeina. Suuret paalit ovat kustannustehokas ja ympäristöystävällinen tapa kuljettaa eri materiaaleja jatkojalostukseen.

Tehokasta logistiikkaa ja yhteistyötä

Tampereen Hyötypaalaus tarjoaa paperiteollisuudelle logistiikkapalveluita, jolloin se vastaa kierrätysmateriaalien varastoinnin lisäksi oikea-aikaisista toimituksista paperitehtaille. Vahvat liikenneyhteydet rannikon suuntaan olivat olennaiset uuden kierrätyslaitoksen sijaintia valittaessa. Pääkaupunkiseudun ja Pirkanmaan keräysalueilta kerätystä pahvista ja paperista jopa 90 prosenttia päätyy Poriin. Vahvat yhteydet kaikille Suomen kuitutehtaille takaavat toiminnan jatkuvuuden tulevaisuudessa.

ECO3-alueella yritykset edistävät yhdessä kiertotaloutta ja tekevät paljon yhteistyötä, mikä sopii erinomaisesti myös Tampereen Hyötypaalauksen toimintatapoihin. Yrityksellä onkin erityinen tapa erottautua muista: yhteistyö kaikkien toimijoiden kanssa. Tämä tarkoittaa, että kilpailijasta voi tulla kumppani ja keskusteluyhteydet ovat aina avoinna uusille ideoille.