Skip to main content

Tutkimuksesta vahva perusta ECO3-konseptille

ECO3-alueen ankkuriyritysten lisäksi toiminnassa on alusta alkaen ollut mukana myös Tampereen yliopisto. ECO3-konseptin kehitysvaiheessa vuonna 2014 toimijoilla oli yhteinen visio siitä, että Nokian kaupungin koordinoiva rooli on kaikki kaikessa. Jos kaupunki ei olisi tehnyt kiertotalousaluetta tukevia strategisia valintoja, ei ekosysteemi olisi välttämättä onnistunut tavalla, josta se nyt tunnetaan.

– Alusta alkaen toimintaamme ECO3-alueella ohjasi näkemys siitä, että tämä ei ole yksittäinen hanke tai taivaanrannan maalailua, vaan systeeminen toiminta-alusta. Keskeistä oli, että toiminta saadaan jalkautettua pysyvästi ja kannattavasti alueelle, professori Marko Seppänen Tampereen yliopistosta kertoo.

Tampereen yliopiston rooli on näkynyt konseptikehityksen lisäksi myös muissa aiheissa, joissa yliopiston osaaminen on huippuluokkaa. Erilaisia teknologioita on kehitetty jo kahdessa tutkimusprojektissa ECO3-alueella: yhteistyössä Nokian Vesi Oy:n kanssa on tutkittu vedenpuhdistusteknologiaa ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n kanssa biokaasun mädätystä.

Kehitystä ilman rajoja

ECO3-alue on yliopistolle pysyvä yhteistyön muoto, joten myös sen kehittämistä on jatkettava yritysten käynnistettyä toimintansa alueella. Tutkimusyhteisön näkökulmasta alue on nyt “ECO3 1.0”, ensimmäinen versio, jota kehitetään tulevaisuudessa uudenlaiseksi. Liiketoiminnan ja alustan kehittäminen tarjoaa uusia mahdollisuuksia myös opiskelijoille. Kun yritykset saavat prosessinsa käyntiin täysimittaisesti, on niiden kehittämisessä mahdollisuuksia esimerkiksi opinnäytetöihin.

Tähän asti ECO3-alueella on tehty pääasiassa teknologista tutkimusta, jonka keskiössä ovat olleet kiertotalouden materiaalit ja mekanismit. Tulevaisuudessa tutkimusta voidaan tehdä myös yliopiston yhteiskunnallista osaamista hyödyntäen, esimerkiksi alueen sosiaalisista vaikutuksista.

Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja ammattikorkeakoulu TAMK yhdistyivät vuonna 2019. Uudessa yliopistossa tekniikka ja yhteiskuntatieteet kohtaavat toisensa ainutlaatuisella tavalla, ja sen huippuyksiköissä tehdään monialaista maailmanluokan tutkimusta.