Skip to main content

Globaalin muovijäteongelman ratkaisija sijoittui ECO3-alueelle

WasteWise Group on toiminut vuodesta 2017 asti ja vauhdittanut yhteiskuntamme siirtymää fossiilitaloudesta kohti kiertotaloutta. Yritys on kehittänyt edistyksellistä teknologiaa sekä muovi- että kumijätteen kierrättämiseksi ja sitoutunut edistämään vähähiilistä tuotantoa sekä kestävää kiertotaloutta. WasteWisen ratkaisu muovijätteen kierrättämiseksi vähentää olennaisesti muovituotannon hiilijalanjälkeä.

Tavoitteena muovin saaminen kiertoon

Muoviteollisuus toimii edelleen lähes täysin lineaarisesti, eli lopputuotteesta ei kierrätetä uutta raaka-ainetta. Muovin raaka-aine, nafta, syntyy fossiilisten polttoaineiden tuotannon sivutuotteena. Tuotannon vähentyessä, arvioiden mukaan noin puoleen seuraavan vuosikymmenen aikana, halpaa naftaa ei enää ole saatavilla kuten ennen.

– Tuotannon haasteiden lisäksi käsillä on valtava jäteongelma, sillä globaalilla tasolla vain kuusi prosenttia muovista päätyy kierrätykseen. Se tarkoittaa, että 94 prosenttia kaikesta muovista on kaatopaikoilla, vesistöissä ja merissä. Ongelma on niin taloudellinen, tuotannollinen, ekologinen kuin ilmastollinenkin, kertoo Wastewisen toimitusjohtaja Kaisa Suvilampi.

Avaimena toimiva yhteistyö

WasteWisen alkuperäinen liiketoiminta ECO3-alueella rakentui rengasjätteen ympärille. Nokialla on tunnetusti kansainvälisen mittakaavan rengastuotantoa, joten jäteraaka-ainetta oli välittömästi paljon saatavilla. Liiketoiminta laajeni ensin muovijätteen käsittelemiseen, ja tuotannollinen toiminta käynnistyi alueella vuonna 2021.

Yritysyhteistyö, rahoitusmahdollisuudet ja kaavoitus ovat Kaisa Suvilammen mukaan ECO3:n tärkeimmät hyödyt WasteWiselle raaka-aineen saatavuuden lisäksi.

– Alue on kaavoitettu kiertotalouden tarpeisiin, ja muiden toimijoiden kanssa on syntynyt vuoropuhelua sekä ihan konkreettista käytännön yhteistyötä. Olemme esimerkiksi vuokranneet yhdessä mobiilimurskaimen, kun useampi yritys tarvitsi sitä käyttöönsä.

– Yhteiset tapaamiset muiden toimijoiden kanssa ovat tuoneet uutta informaatiota ja jopa uutta asiantuntemusta meille. Lisäksi ECO3:n järjestämät tietoiskut rahoituksesta ovat olleet hyödyllisiä kaltaisellemme kasvuyhtiölle, joka haluaa panostaa teknologiseen kehitykseen, Suvilampi sanoo.

Tuloksena kasvava kiertotalouden liiketoiminta

Kaisa Suvilammen mukaan yritysten yhteistyö ECO3-alueella toimii, koska konsortio koordinoi sitä.

– Yritykset ovat täällä keskiössä, ja me yrittäjät saamme tuntea olevamme tärkein palanen ECO3-konsortiossa. Vuoropuhelu kaupungin edustajien ja esimerkiksi tutkimuspuolen ihmisten kanssa on aktiivista ja avointa.

Liiketoiminnan arjen pyörittämisen kannalta on myös olennaista, että ajan tasalla olevaa tietoa rahoituksesta on helposti saatavilla tuotekehitystä ja yrityksen kasvua ajatellen.

– Tiedämme aina keneltä täällä kysyä, jos oma aika on vähissä tai oikeaa kontaktia ei löydy. Omassa viestinnässämme kerromme puolestamme aina, minkälaisessa kiertotalouden keskittymässä sijaitsemme. Olemme ison jäteongelman edessä, ja ECO3-alueella pystymme keskittymään omalta osaltamme sen ratkaisemiseen, Suvilampi sanoo.

Julkaistu 3.7.2023.