Yritykset

ECO3 toteutuu monen bio- ja kiertotalouden edelläkävijän ja yhteistyökumppanin yhteistyönä:

Verte Oy
Nokian Vesi Oy
Pirkanmaan Jätehuolto Oy
Baltic Sea Action Group
Business Tampere
Ecolan Oy
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY)
Karpin Käsittely Oy
Leppäkosken Lämpö Oy
Luonnonvarakeskus (LUKE)
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry
Metsänhoitoyhdistys Pirkanmaa
Molok Oy
Napapiirin Teollisuushuolto Oy
NCC
Nokeval Oy
Pirkanmaan liitto
Revisol Oy
SITRA
Stena Recycling Oy
Suomen Kiertoketju Oy
Tampereen Hyötypaalaus Oy
Tampereen yliopisto
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
WasteWise Oy

Verte Oy

Yhtiön keskeisenä tehtävänä alueen kehittämisessä on toimia ECO3 -platform-yrityksenä.
Verte Oy:n tavoitteena on hankkia ja kiihdyttää uusia liiketoimintoja ja luoda ECO3-alueelle kansainvälisesti vetovoimaisia yritys- ja kehitysympäristöjä bio-, kierto- ja vesitalouden ratkaisujen alueella.

Platform-palvelut kattavat mm. seuraavat palvelut:

  • Hankimme uusia bio-kiertotalouden ja vesitalouden yrityksiä ja juurrutamme ne alueelle
  • Kehitämme, hankimme ja innovoimme ECO3-teknologiayritysten demonstraatio- ja pilottiympäristöjä yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa.
  • Verkotamme alueen osaksi kansallisia bio-kiertotalouden teollisia alueita ja muita vastaavia pilot-demonstraatioympäristöjä Suomessa ja kansainvälisesti.
  • Tunnistamme kansallisen ja kansainvälisen markkinakysynnän ja liitämme sen osaksi alueen yritysten liiketoimintaa, näkyvyyttä ja arvoketjuja.
  • Mahdollistamme alueen kansainvälinen näkyvyyden ja kiinnostavuuden Verte Oy:n, alueen yritysten ja yhteistyökumppaneiden kumppanuusverkostojen kautta.

Suunnittelemme ja tarjoamme rahoitusmalleja yrityksilleYhteyshenkilö ECO3-yhteistyössä:
Sakari Ermala, puh. 050 5834233
etunimi.sukunimi@verte.fi
www.verte.fi

Nokian Vesi Oy

Yhteyshenkilö ECO3-yhteistyössä:
Ilkka Laukkanen, puh. 040 140 4201
etunimi.sukunimi@nokianvesi.fi
http://www.nokianvesi.fi/

Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Pirkanmaan Jätehuolto Oy on 17 kunnan omistama yhtiö, jonka tehtävä on tuottaa kunnille lakisääteisesti kuuluvat jätehuollon palvelutehtävät.

Yhteyshenkilö ECO3-yhteistyössä:
Harri Kallio, puh. (03) 240 5221
etunimi.sukunimi@pjhoy.fi
www.pjhoy.fi

Leppäkosken Sähkö Oy

Leppäkosken Sähkö -konserni on pirkanmaalainen monipuolinen energiapalveluyritys, joka tarjoaa sähkö-, kaukolämpö- ja maakaasupalveluja ja ratkaisuja.

Yhteyshenkilö ECO3-yhteistyössä:
Mauno Oksanen, puh. 044 750 3338
etunimi.sukunimi@leppakoski.fi
www.leppakoski.fi

Metsänhoitoyhdistys Pirkanmaa

Metsänhoitoyhdistys Pirkanmaa palvelee metsänomistajia Akaan, Hämeenkyrön, Ikaalisten, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Sastamalan, Tampereen, Valkeakosken, Vesilahden ja Ylöjärven kuntien alueella.

Yhteyshenkilö ECO3-yhteistyössä:
Matti Sojakka, puh. 0400 739 602
etunimi.sukunimi@mhy.fi
www.mhy.fi/pirkanmaa

Ecolan Oy

Ecolan Oy on vastuullinen kotimainen kiertotalousyhtiö, joka on osaltaan nostamassa kotimaista ravinne- ja materiaalitehokkuuden astetta kansainväliseen kärkeen. Ravinteiden kierrätys ja lannoitetuotanto.

Yhteyshenkilö ECO3-yhteistyössä:
Jenni Nurmi, liiketoimintapäällikkö, puh. 040 533 4716
etunimi.sukunimi@ecolan.fi
www.ecolan.fi

Nokeval Oy

Olemme kotimainen mittausalan asiantuntija, joka panostaa mittaustekniikan tuotekehitykseen erityisesti kaupunkiympäristön tarpeet huomioon ottaen. Mittausdatan kerääminen ja raportoiminen helposti analysoitavaan ja hyödynnettävään muotoon on erityisalaamme. ECO3-hankkeen Cleantech ja Smart City –ajattelua tuemme tarjoamalla monipuolisia IoT-ratkaisuja kokonaisvaltaiseen olosuhteiden valvontaan erilaisissa kohteissa.

Yhteyshenkilö ECO3-yhteistyössä:
Teemu Lehtonen, puh. 03 342 4832
etunimi.sukunimi@nokeval.com
www.nokeval.com

Tampereen yliopisto

Tekniikka on avainasemassa globaalien haasteiden ratkaisemisessa. Tampereen yliopisto tuottaa tutkimukseen perustuvaa tietoa ja osaamista yhteiskunnan hyödyksi. Tutkimuksessamme yhdistyvät luonnontieteet, tekniikka ja liiketoiminta.

Yhteyshenkilö ECO3-yhteistyössä:
Marko Seppänen, puh. 040 588 4080

Ympäristöterveys
Kirsi-Maarit Lehto, puh. 050 4201494

etunimi.sukunimi@tuni.fi
www.tuni.fi

VTT

Pohjoismaiden johtava teknologian tutkimuskeskus VTT kehittää yhdessä kumppaneiden kanssa innovatiivisia ja resussitehokkaita kaupunki- ja aluekonsepteja sekä ratkaisuja. Koska rakennettu ympäristö koostuu monista erilaisista järjestelmistä ja niiden alajärjestelmistä, on tärkeää ymmärtää kokonaisuuden optimointi sekä järjestelmien älykäs integrointi ja hallinta – sekä kuluttajien käyttäytyminen ja erityistarpeet.

Yhteyshenkilö ECO3-yhteistyössä:
Antti Knuuti, puh. 040 687 9865
etunimi.sukunimi@vtt.fi
www.vtt.fi

LUKE

Biotalouden johtavan tutkimus- ja asiantuntijaorganisaation Luken tieteellisen työn ja teknologisen kehittämisen tuloksena syntyy palveluja ja lisäarvoa uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvalle kestävälle elinkeino- ja yritystoiminnalle ja resurssitehokkaalle alueelliselle kiertotaloudelle. Luke tuottaa räätälöityjä tutkimus-, kehitys- ja asiantuntijapalveluja, ja tutkittuun tietoon perustuvia ratkaisuja sekä taloudellisen ja ekologisen kestävyyden arviointia laajojen järjestelmien, uusien konseptien ja symbioosien osalta. Vahvuuksiamme ovat arvoketjut käsittävä tutkimusosaaminen ja ymmärrys ketjun eri toimijoiden tarpeista, kuluttajakäyttäytymisestä sekä tasokkaat kokeelliset tutkimusympäristöt ja laajat tietovarannot.

Yhteyshenkilö ECO3-yhteistyössä:
Juha-Matti Katajajuuri, puh. 050 3599 772
etunimi.sukunimi@luke.fi
www.luke.fi

NCC

NCC on yksi johtavista rakentamisen, kiinteistökehityksen ja infrastruktuurin yrityksistä Pohjois-Euroopassa. Pohjoismaat ovat NCC:n kotimarkkina-aluetta, ja sen toiminta ulottuu koko arvoketjuun aina kiinteistöjen kehittämisestä ja rakentamisesta teollisuuslaitoksiin ja julkisiin rakennuksiin, teihin, maanrakennukseen ja muuhun infrastruktuuriin. NCC tarjoaa myös rakentamisessa tarvittavia aineksia sekä teiden päällystys- ja kunnossapitopalveluita. Luomme tulevaisuuden tiloja työskentelyyn ja asumiseen. Rakennustoimintamme on vastuullista ja se edistää ihmisten ja ympäristön välistä vuorovaikutusta kestävän kehityksen näkökulmasta.

Yhteyshenkilö ECO3-yhteistyössä:
Jukka Viitanen, puh. 040 722 4896
etunimi.sukunimi@ncc.fi
www.ncc.fi

Karpin Käsittely Oy

Vastaanotamme edullisesti puujätteen, luonnon puumateriaalit, rakennus- ja remonttijätteen, talkoojätteen sekä pakkaus- ja energiamateriaalit. Kierrätysasemamme palvelevat Orivedellä ja Nokialla. Kierrätyspalvelumme on tehokasta ja ympäristölupaehtojen mukaista.

Yhteyshenkilö ECO3-yhteistyössä:
Seppo Nikkilä, puh. 040 0752 366
etunimi.sukunimi@karpinkasittely.fi
www.karpinkasittely.fi

Molok Oy

Olemme tärkeä osa kiertotaloutta tarjoamalla tehokkaan järjestelmän kierrätysjakeiden keräämiseen. Tuotteidemme avulla materiaalit, kuten biojäte, paperi, pakkaukset ja sekajäte saadaan talteen ympäristöystävällisesti ja tilaa säästämällä.

Yhteyshenkilö ECO3-yhteistyössä:
Jenni Rahkonen, puh. 010 3429 108
etunimi.sukunimi@molok.com
www.molok.fi