Skip to main content

ECO3-alueen edelläkävijäyritykset

Yara Eco Oy

Yara Eco on vastuullinen kotimainen kiertotalousyhtiö, joka on osaltaan nostamassa kotimaista ravinne- ja materiaalitehokkuuden astetta kansainväliseen kärkeen. Yara Eco jalostaa teollisuuden sivuvirroista tuotteita metsä- ja maatalouteen, maanrakentamiseen ja ympäristönhoitoon. Yrityksellä on luomulannoitteita ja maanrakentamiseen kehitettyjä uusiomateriaaleja valmistava tehdas ECO3-yritysalueella.

Yhteyshenkilö ECO3-yhteistyössä:
tuoteryhmä- ja asiakkuuspäällikkö Ari Petäjistö, puh. 044 981 2323
etunimi.sukunimi@yara.com
www.yara.fi

Karpin Käsittely Oy

Karpin Käsittely vastaanottaa ja käsittelee puujätteitä, luonnon puumateriaaleja, rakennus- ja remonttijätteitä, talkoojätteitä sekä pakkaus- ja energiamateriaaleja. Karpin Käsittelyn kierrätysasemat toimivat ECO3-alueella Nokialla sekä Orivedellä. Yritys tarjoaa lisäksi purkupalveluita sekä myy rakennusten betoni- ja tiilijätteestä valmistettua uusiokiviainesta teiden ja pihojen rakentamiseen.

Yhteyshenkilö ECO3-yhteistyössä:
Janne Martikainen, puh. 050 3844 264
etunimi.sukunimi@karpinkasittely.fi
www.karpinkasittely.fi

Leppäkoski Group

Leppäkoski tarjoaa kestäviä sähkö-, kaukolämpö- ja maakaasupalveluja sekä energiaratkaisuja muuttuviin tarpeisiin. Konsernin muodostavat emoyhtiö Leppäkoski Group Oy ja sen sataprosenttisesti omistamat tytäryhtiöt.

Yhteyshenkilö ECO3-yhteistyössä:
kehitysjohtaja Mauno Oksanen, puh. 044 7503 338
etunimi.sukunimi@leppakoski.fi
www.leppakoski.fi

Metsänhoitoyhdistys Pirkanmaa

Metsänhoitoyhdistys Pirkanmaa palvelee pirkanmaalaisia metsänomistajia. Metsänhoitoyhdistys on osa metsänomistajan edunvalvontaketjua, jolla on edustajat niin kunta-, maakunta- kuin EU:n tasolla. ECO3-alueelle on sijoittumassa Metsänhoitoyhdistyksen noin 30 hehtaarin biomassaterminaali, joka tarjoaa keskitetyn ankkurialueen puupohjaisten materiaalien jakelulle ja jalostukselle energiateollisuuden tarpeisiin.

Yhteyshenkilö ECO3-yhteistyössä:
johtaja Jussi Parviainen, puh. 0400 758 890
etunimi.sukunimi@mhy.fi
www.mhy.fi/pirkanmaa

Molok Oy

Molok on kansainvälinen yritys, jonka kehittämän syväkeräysmenetelmän avulla voidaan kerätä tehokkaasti kierrätysmateriaaleja kuten biojätettä, paperia ja pakkauksia sekä sekajätettä tilaa säästäen ja ympäristöystävällisesti. Molok on kehittänyt myös uudenlaisen korttelikeräyskonseptin, jossa kierrätyspisteet tuodaan lähelle käyttäjää pientaloalueilla. Molok toimii Nokialla lähellä ECO3-yritysaluetta ja on osa alueen yritysten arvoketjua.

Yhteyshenkilö ECO3-yhteistyössä:
tuote- ja markkinointijohtaja Samuli Hellemaa, puh. 010 3429 107
etunimi.sukunimi@molok.com
www.molok.fi

MV Betoni Oy

MV Betoni on ECO3-alueella sijaitseva valmisbetonitehdas, joka toimittaa valmisbetonia yrityksille ja yksityisille asiakkaille. Betonituotteet valmistetaan puhtaasta luonnonsorasta ekologisesti ja asiakkaan tarpeet huomioon ottaen.

Yhteyshenkilö ECO3-yhteistyössä:
myynti Ville Mantila, puh. 050 366 4464
etunimi.sukunimi@mvbetoni.fi
www.mvbetoni.fi

KUMEKO Group

Puu- ja kiertotalousalan yhtiö KUMEKO Group rakentaa uuden terminaalialueen ja käsittelylaitoksen ECO3-yritysalueelle. KUMEKO Group käsittelee ECO3-yritysalueella puun lisäksi erilaisia uusiokäyttöön ohjautuvia kiertotalouden materiaaleja uudelleen hyödynnettäväksi sekä uusiokäyttöön kelpaamatonta materiaalia energiateollisuuden polttoaineeksi.

Yhteyshenkilö ECO3-yhteistyössä:
toimitusjohtaja Mikko-Joonas Kuuminainen, puh. 044 062 5802
etunimi.sukunimi@kumeko.fi
kumeko.fi

Asfalttikallio Oy

Asfalttikallio Oy osti vuonna 2021 NCC:n Suomen asfalttiliiketoiminnan. ECO3-alueella Asfalttikallio louhii ja toimittaa kiviaineksia erilaisiin rakennuskohteisiin ja tiemateriaaliksi. Asfalttikallio valmistaa alueella myös ns. vihreää asfalttia, joka perinteiseen asfaltinvalmistukseen verrattuna vähentää asfaltintuotannon hiilidioksidipäästöjä 15–25 prosenttia.

Yhteyshenkilö ECO3-yhteistyössä:
aluepäällikkö Kari Kärkkäinen, puh. 050 516 1570
etunimi.sukunimi@asfalttikallio.fi
asfalttikallio.fi

Nokeval Oy

Nokeval on kotimainen mittausalan asiantuntija, joka panostaa mittaustekniikan tuotekehitykseen erityisesti kaupunkiympäristön tarpeet huomioon ottaen. ECO3-arvoketjussa Nokeval tarjoaa monipuolisia IoT-ratkaisuja kokonaisvaltaiseen olosuhteiden valvontaan erilaisissa kohteissa.

Yhteyshenkilö ECO3-yhteistyössä:
toimitusjohtaja Jani Vähäsöyrinki, puh. 050 527 6116
etunimi.sukunimi@nokeval.com
www.nokeval.com

Nokian Vesi Oy

Nokian Vesi on Nokian kaupungin sataprosenttisesti omistama yhtiö, joka huolehtii alueen talous- ja jäteveden järjestelmistä. Nokian Vesi rakentaa uuden jätevedenpuhdistamon, joka käsittelee Nokian kaupungin alueelta syntyvät yhdyskuntalietteet. Jätevedenpuhdistamo on yksi ECO3-konseptin ankkuriyrityksistä.

Yhteyshenkilö ECO3-yhteistyössä:
toimitusjohtaja Ilkka Laukkanen, puh. 040 140 4201
etunimi.sukunimi@nokianvesi.fi
www.nokianvesi.fi

Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Pirkanmaan Jätehuolto on 17 kunnan, 444 000 asukkaan ja ympäristön oma yhtiö. Pirkanmaan Jätehuolto on keskeinen ECO3-alueen ankkuriyritys, jonka jätekeskus sekä alueelle rakentuva biolaitos luovat merkittävän liiketoimintaympäristön Pirkanmaan kiertotalouteen.

Yhteyshenkilö ECO3-yhteistyössä:
toimitusjohtaja Harri Kallio, puh. 03 240 5221
etunimi.sukunimi@pjhoy.fi
www.pjhoy.fi

Reon Oy

Reon käsittelee ja jalostaa maa-aineksia, betoni-, tiili-, asfaltti-, rakennus- ja purkujätteitä sekä tuhkia ja metalleja. Yritys rakentaa uuden käsittelylaitoksen ECO3-alueelle.

Yhteyshenkilö ECO3-yhteistyössä:
ympäristöasiantuntija Mikko Saarinen, puh. 050 383 3498
etunimi.sukunimi@enlink.fi
www.reon.fi

Revisol Oy

Revisol on kiertotalouteen erikoistunut yritys, joka käsittelee erilaisia jätteitä kierrätykseen ja jatkojalostukseen sekä energiaksi. Revisolin uusi rakennuspurkujätteiden käsittelykeskus sijaitsee ECO3-alueella.

Yhteyshenkilö ECO3-yhteistyössä:
avainasiakaspäällikkö Tero Peltomäki, puh. 044 4757 008
etunimi.sukunimi@revisol.fi
www.revisol.fi

Stena Recycling Oy

Stena Recycling kuuluu ruotsalaiseen Stena Metall -yhtiöön. Stena Recyclingilla on noin 200 laitosta Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Suomessa ja Puolassa. Stena kerää, jalostaa ja kierrättää rauta- ja metalliromua ECO3-alueella.

Yhteyshenkilö ECO3-yhteistyössä:
yksikönpäällikkö Jussi Pöyhölä, puh. 050 336 8887
etunimi.sukunimi@stenarecycling.fi
www.stenarecycling.fi

Suomen Kiertoketju Oy

Suomen Kiertoketju Oy rakentaa ECO3-alueelle pyrolyysiteknologiaan perustuvan kumien ja muovien kierrätyslaitoksen. Pyrolyysilaitos jalostaa haasteellisista kumi- ja muovijätteistä uusioraaka-aineita teollisuuden tarpeisiin.

Yhteyshenkilö ECO3-yhteistyössä:
toimitusjohtaja Kaisa Suvilampi, puh. 050 525 4222
etunimi.sukunimi@kiertoketju.fi
www.kiertoketju.fi

Tampereen Hyötypaalaus Oy

Tampereen Hyötypaalaus on erikoistunut kaupan ja teollisuuden kierrätysmateriaalien käsittelyyn. Yrityksellä on ECO3-alueella muovien, pahvien ja papereiden vastaanottoa ja käsittelyä varten kierrätyslaitos. Materiaalit käsitellään ja toimitetaan jatkokäyttöön eri teollisuuden aloille.

Yhteyshenkilö ECO3-yhteistyössä:
toimitusjohtaja Lauri Jokinen, puh. 050 555 9352
etunimi.sukunimi@hyotypaalaus.fi
www.hyotypaalaus.fi

Tramel Oy

Tramel kerää ja käsittelee teollisesti mm. käytöstä poistettavia sähkö- ja elektroniikkalaitteita sekä metalleja. Yritys hyödyntää laitteet ja osat uudelleen tai jalostaa materiaalit ympäristövastuullisesti uusien tuotteiden raaka-aineiksi. Tramel rakentaa uutta käsittelylaitosta ECO3-alueelle.

Yhteyshenkilö ECO3-yhteistyössä:
myynti ja markkinointi Harri Niukkanen, puh. 044 515 3349
etunimi@tramel.fi
www.tramel.fi

WasteWise Oy

WasteWise vastaanottaa kierrätysmateriaaleja, pääasiassa kumisivuvirtoja ja jalostaa niistä uusiotuotteita kemianteollisuuteen, kenttäpinnoitteiksi ja maanrakennuskohteisiin. Yrityksen tuotantolaitos sijaitsee ECO3-alueella.

Yhteyshenkilö ECO3-yhteistyössä:
toimitusjohtaja Kaisa Suvilampi, puh. 050 525 4222
etunimi.sukunimi@kiertoketju.fi
www.wastewise.fi